Calendari de trobades

Horari de les sessions presencials curs 2023-24

Us podeu descarregar en PDF l'Horari 2023-24
Al final del període de docència de les assignatures troncals s'efectuarà una prova escrita (està expressament previst en l'horari).