Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13300 DOGMÀTICA PENAL I POLÍTICA CRIMINAL B 7
13301 DELICTES CONTRA BÉNS JURÍDICS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS B 6
13302 PROCESSOS JUDICIALS PENALS B 9
13303 TEORIES CRIMINOLÒGIQUES B 10
13304 VICTIMOLOGIA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13305 NOU DRET PENAL DE L'EMPRESA O 6
13306 LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: TRACTAMENT JURÍDIC O 6
13307 SISTEMA DE SANCIONS PENALS O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13309 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 10