Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster interuniversitari en Sistema de Justícia Penal
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dona dret: Màster oficial en Sistema de Justícia Penal
Publicació BOE: BOE 30/07/2012
Publicació Pla d'estudis BOE:   BOE 06/07/2020
Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme - Departament de Dret Públic
C. de Jaume II, 73 (Campus de Cappont)
CP 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 32 08
Fax + 34 973 70 32 09
http://www.fdet.udl.cat
fdet.coordmsjp@udl.cat
fdet.secretariacentre@udl.cat

 

Estructura del màster

Estructura
Mòdul I: Troncal (T) 38
Mòdul II: Optatiu (O) 12
Mòdul III: Treball de fi de màster (B) 10
TOTAL DE CRÈDITS: 60

Curs 2024-2025

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13300 DOGMÀTICA PENAL I POLÍTICA CRIMINAL B 7
13301 DELICTES CONTRA BÉNS JURÍDICS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS B 6
13302 PROCESSOS JUDICIALS PENALS B 9
13303 TEORIES CRIMINOLÒGIQUES B 10
13304 VICTIMOLOGIA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13305 NOU DRET PENAL DE L'EMPRESA O 6
13306 LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: TRACTAMENT JURÍDIC O 6
13307 SISTEMA DE SANCIONS PENALS O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13309 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 10