Programes de mobilitat de la titulació

Ajuts a la mobilitat

Ajuts a la mobilitat de la Xarxa Vives

La Xarxa Vives ofereix ajuts a la mobilitat per activitats realitzades en el marc de les Universitats participants a la Xarxa Vives.

Entre els diferents ajuts de la Xarxa Vives, pot ser del vostre interès l'ajut DRAC Formació Avançada dotat amb un ajut de fins a 420 euros per a la mobilitat d'estudiants entre les universitats que participen al màster. L'ajut està destinat a sufragar les despeses d'allotjament i transport per participar en cursos, seminaris o estades de recerca en una Universitat diferent (la matrícula es realitza a la Universitat de Lleida) de la de procedència sempre i quan impliqui un desplaçament superior a 50 km. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de la Xarxa Vives.

Altres ajuts a la mobilitat

Podeu consultar la informació relativa a altres programes de mobilitat als diferents webs de les Universitats participants en el màster

  

Allotjament

Allotjament a Castelló de la Plana

Si bé la metodologia del màster en Sistema de Justícia Penal permet que el seu desenvolupament es realitzi bàsicament on-line, és obligatori assistir a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana en un període de dues setmanes durant el mes de novembre per a l'assistència de la docència presencial de les assignatures troncals i durant una setmana durant el mes de març o abril per a la docència presencial en el cas de haver escollit alguna de les assignatures optatives que es cursen a la UJI. La ciutat de Castelló de la Plana disposa d'una àmplia oferta d'allotjaments temporals tals com hotels o residències. Tot seguit, i amb caràcter orientatiu, us indiquem una sèrie d'allotjaments que podeu consultar:

Allotjament a Lleida

En el cas d'haver escollit alguna de les dues optatives en què la seva presencialitat es realitza a la Universitat de Lleida (Nou dret penal de l'empresa i Sistema de sancions penals) podeu consultar el següent web per tal d'obtenir informació sobre allotjament a la ciutat de Lleida.