Fitxa de la titulació

Nom

Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal

Crèdits ECTS

60

Preu crèdit ECTS

27,67 euros/crèdit

Any d'inici

2009-10

Interuniversitari

Si

Universitat coordinadora

Universitat de Lleida

Universitats participants

Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I i Universitat Rovira i Virgili

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Castellà (90%), anglès (10%)

Places

17

Coordinació

Marc Salat Paisal fdet.coordmsjp@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Díptic del Màster
Díptic del Màster
Díptic del Màster
FAQS
FAQS
FAQS
Doble titulació: Màster en Advocacia i Màster en Sistema de Justícia Penal
Doble titulació: Màster en Advocacia i Màster en Sistema de Justícia Penal
Doble titulació: Màster en Advocacia i Màster en Sistema de Justícia Penal
Accès a estudis de Doctorat
Accès a estudis de Doctorat
Accès a estudis de Doctorat
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat

 

El sistema de justícia penal constitueix el camp en què es tracta la resolució dels conflictes generats per la criminalitat, tant a escala nacional com internacional. Comprèn un conjunt d’institucions conduïdes per professionals formats en diferents disciplines científiques que no han trobat una oferta formativa integral en el mapa de titulacions oficials tradicionals.

Aquest màster - que ja ha arribat a la seva 14a edició - suposa una aposta decidida per la formació integral de futurs professionals i investigadors en l’àmbit del sistema de justícia penal. Pretén la formació transdisciplinària en totes les disciplines que integren les ciències penals. Es tracta de l’únic màster existent a l’àmbit geogràfic espanyol en què s’aborda l’anàlisi en profunditat tant de disciplines jurídiques com de les de base més empírica relacionades amb el fenomen criminal. Justament el títol mateix del màster, sistema de justícia penal, ha estat agafat de referents internacionals consolidats –com ara els estudis homòlegs de la Universitat de Massachussets o de la Universitat de Leicester–, on el qualificatiu criminal justice system s’empra per referir-se a un abordatge interdisciplinari dels aspectes implícits d’aquesta activitat.

Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu, juristes i criminòlegs de quatre diferents universitats espanyoles, coordinats per la Universitat de Lleida, han ajuntat esforços per tal de possibilitar aquesta oferta docent. Així, junt amb la Universitat de Lleida, imparteixen aquest màster integrants de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d’Alacant.

El màster en Sistema de Justícia Penal segueix una metodologia docent semipresencial. Cadascun dels dos semestres s'inicia amb un bloc de docència presencial, que té una durada de dues setmanes en el cas del mòdul troncal (primer semestre) i una durada de quatre jornades al mòdul optatiu (segon semestre). A aquestes jornades segueix la realització d'activitats on line setmanals per a cada un dels mòduls.