És un màster oficial o un títol propi de la Universitat?

És un màster oficial.

Quin requisit es demana per poder estudiar el màster?

Es requereix tenir una titulació universitària espanyola, tot i que també s’accepta si aquesta s’ha realitzat a l’estranger si és equivalent al títol de grau.

En principi tenen preferència aquells estudiants provinents del grau o llicenciatura en Dret o Criminologia, però també poden ser admesos al màster altres estudiants que hagin cursat estudis de Grau en disciplines afins (sociologia, psicologia, treball social, etc.).

Què significa que el màster sigui interuniversitari?

Els estudis d’aquests màster són coordinats per la Universitat de Lleida, però el títol s’ofereix conjuntament per les següents universitats: Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I (Castelló de la Plana), Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).

Quins són els períodes de preinscripció del màster?

Actualment estan previstos dos períodes. El primer període acaba al mes de juny. El segon període, que només s’activa si hi ha places sobrants, es realitza durant el mes d’agost i principis de setembre.

I, si estic interesant en el màster, com es procedeix a fer la preinscripció?

La preinscripció es realitza 100% online. S’ha d’omplir el formulari de preinscripció, pagar la taxa corresponent  i després enviar tota la documentació que es demana a la Secretaria de la Facultat de Dret de la Universitat de Lleida.

Aquí podeu trobar més informació sobre la preinscripció i la documentació que es demana: http://www.udl.cat/es/serveis/aga/secciomatricula/masters/index.html

On s’ha d’enviar tota aquesta documentació?

La documentació s'ha d'enviar, preferentment, a través de la seu electrònica de la UdL o per correu postal en un termini de 10 dies a contar des del dia en què es realitza la preinscripció.

Facultat de Dret, Economia i Turisme
Secretaria Administrativa - Espai 0.39
973 70 3200
C/ Jaume II, 73
25001 Lleida

I després de la preinscripció, s’ha de fer alguna cosa més?

Una vegada finalitza el període de preinscripció, es publicarà la resolució d’admesos al màster. En cas de ser admès, serà moment de realitzar la matrícula al màster, segons les dades que s’indiqui per part de gestió acadèmica.

http://www.udl.cat/es/serveis/aga/secciomatricula/masters/index.html#sections-tab-4

Quin és el preu del màster?

Al ser un màster oficial els preus estan fixats per la Generalitat de Catalunya i són públics. El preu del crèdit es situa actualment als 27,67 €, el que implica que un estudiant matriculant a temps complets (60 crèdits) haurà de pagar uns 1800 euros aproximadament, una vegada sumades les taxes. En cas de que es disposi de compte corrent en territori espanyol, la Universitat, però, permet fraccionar el pagament.

Què significa que el màster sigui semipresencial?

El màster consta de 2 períodes de docència presencial: dos setmanes al novembre i una altra a finals de març o principis d’abril, segons les optatives en què un s’hagi matriculat. Aquesta docència es realitza a la Universitat Jaume I però també a la Universitat de Lleida, segons l’assignatura optativa matriculada.

A l’apartat d’horaris de la pàgina web del màster podeu trobar tota la informació necessària.

Hi ha ajuts o beques per al màster?

L’alumnat procedent de sistemes educatius estrangers té beques específiques de la Universitat de Lleida. La resta d’alumnat pot sol·licitar les beques generals que puguin concedir altres organismes públics o privats.

Existeixen també uns ajuts de fins a 420 euros destinats a sufragar les despeses originades de l’assistència a les classes presencials per aquells que requereixin desplaçar-se fins a Castelló o Lleida, respectivament.

Podeu trobar informació a https://www.vives.org/programes/mobilitat-ajuts-drac/

Estaria interessat en cursar els estudis de doctorat una vegada finalitzi el màster. És possible?

Sí, justament aquest és un màster de recerca pel que és idoni per continuar els teus estudis. Al ser un màster interuniversitari et permet després contactar amb algun dels programes de doctorat que ofereixen les quatre universitats participants. A més, el professorat del màster té una amplia experiència en la direcció de tesis doctorals, essent el 100% del professorat professor Doctor i molts d’ells catedràtics d’universitat.

Podeu trobar més informació sobre els programes de doctorat aquí: http://www.sistemajusticiapenal.udl.cat/ca/futurs-estudiants/doctorat.html